E-mail:      Hasło:   
Zarejestruj się Zaloguj się
Gra:
Typ gry:
Wyszukaj
Szanujemy Twoją prywatność!
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Kantonu Zug, VAT nr 677 431, z kapitałem zakładowym 100.000 CHF.
II. Ochrona danych
a.Serwis Gryonline.pc.pl szanuje dane osobowe swoich użytkowników, dlatego nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez ich zgody.
b.Poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:
- na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu,
- w celu ochrony praw przysługujących serwisowi Gryonline.pc.pl.
c.W czasie korzystania z portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu.
III. Logi systemowe
Serwis Gryonline.pc.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
IV. Poczta elektroniczna
a.Właściciel serwisu Gryonline.pc.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
b.Prenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych publikacji wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy subskrybentów.
c.Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w publikacjach elektronicznych nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastosowaniem wszystkie porady i wskazówki udostępniane przez portal powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
d.W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-maili).
V. Postanowienia końcowe
a.Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
b.Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej Serwisu.
Data obowiązywania: od 17 czerwca 2008r.